Hjælp Voldsofre, København

Vores formål: er at hjælpe ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Vi retter vores indsats mod: at hjælpen kan både være den direkte til den ramte eller dennes pårørende - og indirekte ved blandt andet at udbrede kendskabet til foreningens eksistens samt at påvirke offentlighedens og myndighedernes forståelse for de udfordringer ofre for forbrydelser møder.

Sådan gør vi: Vores hovedformål er at hjælpe, rådgive og vejlede ofre for vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb. Vi er ikke kun en støtte i den akutte fase, men tilbyder også hjælp til en slags efterværn; vi støtter i den periode, de ramte og/eller de pårørende har brug for det.

Derudover er en væsentlig del af vores formål at følge lovgivningen på relevante områder med fokus på at forbedre forholdene for de ramte ved at kontakte, informere og påvirke politikerne og ministerier. Vi er også med i det forebyggende arbejde ved foredrag, kampagner, oplysning og udstillinger.

Derudover iværksætter vi aktiviteter og arrangementer, der har til formål at rejse kapital til udvidelse af støttemuligheder.

Sådan er vi organiseret: Vi er en frivillig, landsdækkende organisation, medhovedkontor i Randers samt lokalforeninger i Ålborg og København, ligesom vi har en del kontaktpersoner rundt i landet. Foreningen er sammensat af en hovedbestyrelse i Randers, mens København og Ålborg hver har en lokal bestyrelse. Bestyrelsen i København består af 7 personer; 1 advokat, 1 kriminalassistent, 1 psykolog, 1 forretningsmand samt 3 med anden erfaring indenfor området. Udover bestyrelsen er der tilknyttet en række frivillige, som vi kalder for ”hjælpere”, som træder til ved behov.

Hvad er udbyttet: Vi rådgiver og vejleder voldsofre, ligesom vi har mulighed for at hjælpe med bl.a. psykolog og advokathjælp når det offentliges tilbud ikke er dækkende for ofrets situation.

HJÆLP VOLDSOFRE bliver også hørt med hensyn til høringssvar indenfor vores område, og således er med til at forbedre retsstillingen til fordel for ofre for forbrydelser.

Bonusinfo: HJÆLP VOLDSOFRE afholder seminarer og kurser for voldsramte og pårørende, hvorved vi derved gør en endnu større forskel.   Hovedforeningen har senest afholdt en mandeweekend, hvor en gruppe mænd sammen med psykologer har haft mulighed for at drøfte de senfølger, vold medfører samt fået mulighed at skabe et nyt fællesskab.

Derudover har vi indgået et samarbejde med OfferForum, hvor vi sammen er ved at kortlægge hvilke andre aktører, der findes i Storkøbenhavn med tilbud om hjælp, støtte og behandling til ofre. Vi påtænker på kort sigt at afholde seminarer og workshops for de medarbejdere og frivillige, der arbejder med voldsramte og pårørende, hvorved vi ønsker at skabe mulighed for at gøre en endnu større forskel ved hjælp af vidensdeling og videreudvikling.  

Hjælp Voldsofre, København er associeret partner hos Center for Socialt Ansvar
Træffes den første onsdag i måneden på Pasteursvej 2, 1799 København V mellem kl. 16.00 - ca. 18.00
Mail: hjaelpvoldsofrekbh@gmail.com
Mobil: 3174 5900

Her kan du læse mere: www.voldsofre.dk eller facebook/ hjælp voldsofre-ofret i centrum