Familieiværksætterne

En god start som familier

Vores formål er at styrke forældreskabet for nye forældre gennem fødsels- og forældreforberedelse. Det sker gennem information, råd og inspiration til at styrke rollen som forældre og skabe netværk med andre, der skal have deres første barn på samme tidspunkt.

Vi retter vores indsats mod nye forældre, som får råd og inspiration til den bedste start på livet som familie. Samtidig henvender vi os til alle landets kommuner, der gratis kan benytte sig af konceptet fra Familieiværksætterne, som giver bedre udbytte af de offentlige midler.

Sådan gør vi: Forældreforløbet strækker sig typisk fra 26. graviditetsuge og til barnet er 12 - 15 måneder. I forløbet mødes de vordende forældre 14 - 16 gange i hold på 16 til 20 forældre. Familieiværksætterne indeholder information og vejledning samt arbejder med de udfordringer og spørgsmål, der venter som ny familie. På kurset vil en bred gruppe af oplægsholdere fra det offentlige, det private og den frivillige verden inspirere til at relatere temaerne til forældrenes eget liv.

Hen over 16 mødegange præsenteres familierne for en lang række temaer som:

  • Graviditet, forældreskab og fødsel
  • Fra Individer til familie
  • Barnets udvikling og trivsel
  • Netværk og relationer

Sådan er vi organiseret: Familieiværksætternes koncept udspringer af veldokumenterede erfaringer med ”Leksand-modellen” i Sverige, som er overført til danske forhold af Center for Socialt Ansvar og støttet af TrygFonden og Det Obelske Familiefond som hovedsponsorer. Målet er, at Familieiværksætterne kan udbredes til alle landets kommuner.

Hvad er udbyttet: Erfaringerne fra Holstebro, som er den første kommune i Danmark, der har indført Familieiværksætterne, er at forældrene er meget glade for tilbuddet. Samtidig er der høje forventninger til de langsigtede resultater, fordi erfaringerne fra Sverige viser, at konceptet har en forebyggende effekt i form af fx færre skilsmisser blandt borgerne, færre socialt udsatte børn og unge. Forløbet er stort set omkostningsneutralt, når det først er indarbejdet.

Her kan du læse mere: www.familieiværksætterne.dk