Baba

Baba - Fædre for forandring

Vores formål er at arbejde for at styrke fædres deltagelse i børns liv.Baba er en indsats, som bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre. Målet er, at fædrene involverer sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet.

Vi retter vores indsats mod etniske minoritetsfædre, men alle fædre, der støtter op om formålet, kan være med.

Sådan gør vi: Baba-konceptet er stadig under udvikling. Vi tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper, som vil blive afgørende for den endelige udformning af konceptet: Vores tilgang vil hele vejen bære præg af et ressourcebaseret syn, samt inddragelse af målgruppen og relevante lokale aktører. Vi bruger en ”person til person” tilgang, hvor ressourcerne hos fædre bringes i spil i arbejdet med at nå ud til og støtte andre fædre.

Det sociale enzym (samarbejde mellem det offentlige, civilsamfundet og virksomheder) skal i spil både lokalt og nationalt. Al undervisning samt procesfacilitering skal være dialogbasseret. Samskabelse skal være udgangspunktet, når løsninger søges og muligheder udforskes. Har du gode ideer til projektet, så kan du være med til at sætte dit præg! Kontakt os meget gerne via nedenstående kontaktoplysninger. Vi vil utroligt gerne have dine input!

Sådan er vi organiseret: Baba har til huse i Center For Socialt Ansvar. Målet er udarbejdelsen af et koncept, samt etableringen af en landsorganisation (Baba-Danmark). Baba-Danmarks målsætning vil være udbredelsen af konceptet. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Hvad er udbyttet: At udvikle et forløb, som klæder Baba-frivillige på til at gå ud og støtte og inspirere andre fædre til at deltage mere aktivt i deres børns liv.

Bonusinfo: Baba er et universelt ord for far, der går igen i mange sprog og kulturer. Vi har valgt ordet for at synliggøre vores ønske om en mangfoldig sammensætning i fædregrupperne. Navnet er valgt gennem inddragelse af målgruppen og er derved i tråd med vores tilgang og principper.

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Asim Latif, Tlf. 51 40 96 18. Mail: asl@cfsa.eu
Asger Johannsen, Tlf. 40 11 73 18. Mail: atj@cfsa.eu

Her kan du læse mere:  www.baba.dk